PRIJAVITE SE: Javni poziv za izbor najljepšeg vrta/balkona na području grada Visoko

Na osnovu Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Ze-do kantona na području općine Visoko za 2019. godine Grad Visoko, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke objavljuje Javni poziv za izbor najljepšeg vrta / balkona na području grada Visoko.

Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće u izboru najljepšeg vrta / balkona na području grada Visoko za 2019. godinu.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem broja telefona 032/ 732-592, na e-mail: ler@visoko.gov.ba ili lično u Centru za pružanje usluga građanima najkasnije do 12.07.2019. godine.

Prijava treba sadržavati ime i prezime, adresu i kontakt telefon kandidata.

Grad Visoko će imenovati stručnu Komisiju koja će izvršiti obilazak prijavljenih lokacija, te proglasiti pobjednika.

Kontakt broj: 032/732-592

Služba za lokalni ekonomski razvoj. komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke
Grad Visoko