PRIČA KOJA NEMA KRAJ

Visočki Trg žrtava genocida u Srebrenici ima svoju snagu, svoju priču koja se uvijek završi sa tri tačke … Bijele ploče i svježe cvijeće –
– rezultat važnog datuma. Fojnica i Bosna žubore univerzalnu himnu, a vijore se zastave u ritmu historije i uvijek na vrhu koplja.
Uskoro Park Zlatnih ljiljana. Prilika i zadaća da na jednom mjestu čitamo, gledamo i učimo o visočkim velikanima/neimarima što svoju viziju uzidaše u modernu historiju užeg i šireg zavičaja.
/szž/