PREVENTIVA ŠTETE OD NABUJALIH RIJEKA SVELA NA MINIMUM

Dva dana obilnijih padavina u Visokom i okolini nisu napravila veće štete. Bojeći se da ne bude po narodnoj: “Koga hvale, taj se kvari”, lijepo je ipak pohvaliti rad aktuelnih struktura koje su na vrijeme djelovale i spriječile veće poplave. Rejon naselja Prijeko uz betonske barikade i pijesak koje su postavljene u proljeće 2022. godine skoro netaknut. U 2023. godini planirana je dogradnja betonskih barikada (gabiona). Slično stanje na lokalitetu Čekrekčije. Putna komunikacija u prva dva dana nije bila ugrožena. Osim pomenutih gabiona radilo se vrijedno i na produbljivanju korita rijeka Bosne i Fojnice. Civilna zaštita u saradnji sa ostalim ekipama radi dobar posao. Vrh plavnog vala je prošao. Ostaje još noć sa srijede na četvrtak. Ni propust u Seoči ne zabrinjava mnogo. Par njiva i livada uz rijeku Bosnu dijelom su pod vodom, ali se očekuje povlačenje vode u korito.

Ada u centru grada je pod vodom koja se povlači. Nekad je voda plavila i šetalište do zidina, ali sada to nije slučaj.

Preventiva je urodila plodom. Lijepi rezultati za nastavak kvalitetnog djelovanja u zaštiti od poplava,