Preporuke i molba za stanovništvo grada Visoko o adekvatnom odlaganju komunalnog otpada

Obavještavamo javnost i sve korisnike komunalnih usluga u svim naseljima i ulicama u gradu Visoko da će JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko i pored epidemiološke situacije nastaviti redovno svakodnevno prikupljanje i odvoz komunalnog otpada po planu i programu.

Ovim putem molimo sve stanovnike da budu odgovorni i da usvoje naše upućene preporuke i molbu, kako bi zajednički preventivno djelovali i spriječili pojavu i širenje koronavirusa, a sve u cilju očuvanja zdravlja građana.

JKP “VISOKO“ Visoko preporučuje stanovništvu i svojim korisnicima komunalnih usluga sljedeće:

• Da svoj komunalni otpad iz domaćinstva odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog (kontejneri, hajfiši, kante, itd ), a da male kante koje su raspoređene po gradu Visoko isključivo koriste za sitne komunalne otpatke za koje su iste namijenjene;

• Da svoj komunalni otpad iz domaćinstva uredno odložen u adekvatne kante, iznesu iz svojih privatnih prostora (dvorišta) pred svoj ulaz u dvorište jer naši radnici po Zakonu ne smiju ulaziti u tuđi privatni prostor;

• Da svoj komunalni otpad iz domaćinstva iznose samo onaj dan kad je po planu i programu određeno da će se vršiti odvoz komunalnog otpada u njihovoj ulici ili naselju, koji možete pročitati na našoj web stranici jkpvisoko.ba;

• Da svoj infektivni otpad (medicinske maske, rukavice i maramice) uredno odlože u postavljenje posude (kante) koje su namijenjene za odlaganje istog.

Unaprijed se zahvaljujemo stanovništvu na razumijevanju i povjerenju!

JKP “VISOKO“