Preporuka Gradske biblioteke Visoko

Sedmica odabranih ljubavnih romana je iza nas, i nadamo se da ste našli nešto dobro za sebe.

U želji da u vaš izbor za čitanje uključimo i djela naših autora, koja su često, u moru beletristike, nepravedno zanemarena, ove sedmice smo se odlučili za tri romana bh. književnosti koji se bave temom posljednjeg rata. Mnogim autorima je i danas ova tema uveliko inspirativna, ali ne uspijevaju baš svi pristupiti ovoj temi na kvalitetan, književno zadovoljavajući način. Zato odabiremo za vas, pa počinjemo sa jednim od velikana bh književnosti: Tvrtkom Kulenovićem!

Svojim romanom Istorija bolesti, Kulenović je pokazao nesvakidašnju raskoš pisanja koja u sebi sadrži ne samo umijeće pripovijedanja, već i glas svjedoka, krik naroda, jecaj pojedinca koji pojam bolesti projicira sa pojedinačnog na opće. Pisac o ovom romanu ogoljuje sav užas nametnutih okvira u periodu 1992-1995., pristupajući mu i sa aspekta pisca, umjetnika, intelektualca, čovjeka / subjekta / učesnika istorije odozdo! ”Samo da se zemlja ne naljuti zbog onoga što ljudi po njoj rade, jer onda i mrtvi mogu dublje da potonu. A živi su već potonuli”, kaže Kulenović u ovom svom djelu.

Ovom preporukom, kolektiv Biblioteke se sa ponosom sjeća dragog čovjeka i profesora Tvrtka Kulenovića.