PREMIJER MIRZA GANIĆ: Semir Osmanagić je najzaslužniji za razvoj turizma u Visokom

Nedavno održana Svečana sjednica povodom Dana Zeničko-dobojskog kantona, kao i dodjela priznanja, od kojih je jedno stiglo u Visoko, u ruke dr. Semira Osmanagića, a za razvoj turizma na području Zeničko-dobojskog kantona, bila je povod i za kraći razgovor sa premijerom ZDK, gospodinom Mirzom Ganićem.

– „Obzirom da smo formiranjem ove Vlade na glavno mjesto stavili razvoj privrednog ambijenta i da smo dosta resursa usmjerili u tom pravcu, jedan od tih resursa koji se dešava na području našeg kantona i našeg Visokog, jeste razvoj turizma u ekspanziji.

Najzaslužnija osoba za razvoj turizma na području Visokog je gospodin Semir Osmanagić, koji je svojom idejom otvorio vrata turistima iz cijelog svijeta da dolaze u Visoko i da na takav način poboljšavamo sliku Visokog i poboljšavamo privredni ambijent.

Ko god od turista da dođe u Visoko u najmanju ruku će popiti kafu ili sok i to je cirkulacija novca, a što je veća cirkulacija novca to svi mi imamo više koristi, i država kroz poreze i doprinose, i građani koji žive od toga. Turizam kao privredna grana je za privredni i poslovni ambijent jako bitan i zbog toga mi cijenimo takav doprinos i nadamo se da će turizam doživjeti ekspanziju, ne samo u Visokom, već na području cijelog kantona, jer zaista imamo mnogo prostora koje možemo promovisati i koji treba da čine okosnicu razvoja turizma u Zeničko-dobojskom kantonu.“ – kazao je premijer Ganić.