Preliminarna lista nadarenih visočkih studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju

Obavještavaju se studenti koji su aplicirali za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja grada Visoko u akademskoj 2019/2020. godini, da je konkursna procedura okončana.

Spisak studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja Grada Visoko u akademskoj 2019/2020 godini.

(PRELIMINARNA LISTA)

 1. Mlačo (Akif) Nejra – Medicinski fakultet Sarajevo / VI
 2. Pušćul (Ibrahim) Dženana – Elektrotehnički fakultet Sarajevo / V
 3. Hašimović (Smail) Evelina – Fakultet za tehničke studije Travnik / V
 4. Ibrišević (Ibrahim) Edina – Fakultet za kriminalistiku Sarajevo / V
 5. Muhanović (Ismet) Melika – Internacionalni Burch Univerzitet Sarajevo / V
 6. Karavelić (Bećir ) Amina – Građevinski fakultet Sarajevo / III
 7. Hadžić (Ismail) Zlatko – Pravni fakultet Sarajevo / III
 8. Skopljak (Armin) Emin – Elektrotehnički fakultet Sarajevo / IV
 9. Arnautović (Nedžad) Nermana – Filozofski fakultet Sarajevo / III
 10. Kubat (Hikmet) Nejra – Veterinarski fakultet Sarajevo / III
 11. Provalić (Nedim) Adin – Pravni fakultet Sarajevo / III
 12. Alijagić (Dževad) Nedžma – Prirodno – matematički fakultet Sarajevo / II
 13. Alibegović (Šemsija) Nedžad – Fakultet informacijskih tehnologija Mostar / II
 14. Ajdinović (Irfad) Amina – Stomatološki fakultet Sarajevo / I
 15. Hadžalić (Husrev) Sumeja – Farmaceutski fakultet Sarajevo / I
 16. Handžić (Adnan) Emina – Fakultet informacijskih tehnologija Mostar / I
 17. Jamaković (Nijaz) Melisa – Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo / I
 18. Dlakić (Almir) Melina – Građevinski fakultet Sarajevo / I
 19. Omanović (Hasib) Berina – Medicinski fakultet Sarajevo / VI
 20. Beganović (Samir) Adna – Stomatološki fakultet Sarajevo / VI
 21. Brotlija (Aziz) Lejla – Filozofski fakultet Sarajevo / IV
 22. Alibegović (Mirsad) Dalila – Elektrotehnički fakultet Sarajevo / III
 23. Kubat (Semir) Semir – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla / III
 24. Kadić (Ahmed) Lejla – Pedagoški fakultet Sarajevo / III
 25. Ohran (Vahid) Bejana – Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo / III
 26. Tukulić (Sead) Mehmed – International Burch University Sarajevo / III
 27. Numanović (Elvir) Enis – Centar za poslovne studije Kiseljak / II
 28. Buljina (Anes) Harun – Medicinski fakultet Sarajevo / II
 29. Fejzić (Elmir) Hana – Fakultet informacijskih tehnologija Mostar / I
 30. Bukva (Edin) Affan – Medicinski fakultet Sarajevo / I
 31. Jamaković (Naser) Ermin – Elektrotehnički fakultet Sarajevo / I
 32. Genjac (Senad) Kenan – Politehnički fakultet Zenica / I
 33. Omerbegović (Kemal) Amer – Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo / I
 34. Emšo (Suvad) Medina – Farmaceutski zdravstveni fakultet Travnik / I
 35. Smajlović (Mahir) Berina – Ekonomski fakultet Sarajevo / I

Sve eventualne prigovore (obrazložene i utemeljene na dokazima) na preliminarnu listu, kandidati mogu podnijeti Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti u roku od 8 dana od dana objavljivanja, odnosno do 06.12.2019. godine do 16:00 sati.

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti
Grad Visoko

fb-share-icon0