Preliminarna lista nadarenih učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju

Obavještavaju se učenici osnovnih i srednjih škola koji su aplicirali za dodjelu stipendija nadarenim učenicima u školskoj 2018/2019. godini, da je konkursna procedura okončana.

Kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju dužni su dostaviti broj računa na koji će se izvršiti uplata stipendije i to lični račun punoljetnih učenika ili račun roditelja za maloljetne učenike.

Potvrdu o broju računa dostaviti u Općinu Visoko, soba broj 11.

Prilog:

– Stipendija za nadarene učenike osnovnih škola – Preliminarna lista

– Stipendija za nadarene učenike srednjih škola – Preliminarna lista

Press Općine Visoko