Predstavnici Instituta „Yunus Emre“ u posjeti Gimnaziji „Visoko“

U četvrtak, 14. januara 2021. godine, u posjeti Gimnaziji „Visoko“ bili su predstavnici Instituta za turski jezik „Yunus Emre“. Tom prilikom uručili su 700 maski za učenike i radnike škole.

Cilj njihove posjete bio je i da se upoznaju sa trenutnom higijensko-epidemiološkom situacijom u školi. Izrazili su spremnost za pružanje pomoći u tom segmentu ali i u oblasti poboljšanja odvijanja odgojno-obrazovnog procesa.

Direktor škole, prof. Samir Purišević im se zahvalio na posjeti i donaciji. Upoznao ih je sa aktivnostima i organizacijom nastavnog procesa za vrijeme pandemije.

Predstavnici Instituta su uputili čestitku učenicima i radnicima Gimnazije na postignutim uspjesima u prethodnoj godini.

Zajednički zaključak je da je dosadašnja saradnja uspješna i da se u narednom periodu može intenzivirati.