Predstavite Vaše bašte ili balkone i osvojite vrijedne nagrade

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJLJEPŠE BAŠTE/BALKONA NA PODRUČJU GRADA VISOKO

Svim zainteresovanim građanima grada Visokog, na osnovu Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Ze-Do kantona na području grada Visokog za 2022. godinu, Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu i Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu, Grad Visoko putem Službe za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove oglašava i upućuje


JAVNI POZIV
za izbor najljepše bašte/balkona na području grada Visoko

Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće u izboru najljepše bašte/balkona na području grada Visokog za 2022. godinu.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti na e-mail adresu ler@visoko.gov.ba ili lično u Centru za pružanje usluga građanima u Gradskoj upravi Visoko najkasnije do 08.07.2022. godine.

Prijava treba sadržavati ime i prezime, adresu i kontakt telefon kandidata.

Grad Visoko će imenovati Komisiju koja će izvršiti obilazak prijavljenih bašta/balkona kandidata u saradnji sa JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko, te proglasiti najuspješnije i dodijeliti prigodne nagrade i poklone.


Grad Visoko/ViPromo