Poziv građanima da prijavljuju slučajeve nelegalnog povećanja cijena

SVAKO POVEĆANJE CIJENA SUPROTNO ODLUCI VLADE FBIH ĆE BITI SANKCIONISANO

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, a koja je stupila na snagu sa danom donošenja, kantonalna tržišna inspekcija kantonalne Uprave za inspekcijske poslove Zeničko – dobojskog kantona usmjerila je aktivnosti inspekcijskih nadzora na kontrolu kretanja cijena na tržištu koje, shodno odluci Vlade FBiH, trebaju ostati na istoj razini kakve su bile 5. marta 2020. godine.

Upozoravaju se sva pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko i malo da će svako povećanje cijena suprotno Odluci Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena biti sakcionisano u skladu sa novčanim kaznama propisanim Zakonom o kontroli cijena, kao i drugim propisima kojima je regulisano utvrđivanje i isticanje cijena.

Privredni subjekti imaju zakonsku obavezu posjedovanja Pravilnika o načinu formiranja cijena.

Zakon o unutrašnjoj trgovini, Zakon o kontroli cijena, kao i Zakon o zaštiti potrošača, svaki na svoj način, obavezuju pravna i fizička lica da se moraju pridržavati cijena istaknutih na prodajnom mjestu.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena, odnosno ukoliko vrši prodaju proizvoda po cijenama višim od cijena na dan 05.03.2020. godine. Za navedenu radnju kazniti će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 2.500 KM.

Za fizička lica propisana je novčana kazna u iznosu od 500 KM do 1.500,00 KM.

Pozivamo građane da svako eventualno povećanje cijena u Zeničko – dobojskom kantonu prijave Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona ZDK. Uz prijavu na bilo koji navedeni način potrebno navesti naziv i adresu subjekta, broj i datum fiskalnog računa te vrstu i cijenu proizvoda.

Prijavu izvršiti putem telefona na brojeve: 032/ 460-810 i 032/ 460-813, svaki dan u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

U prilogu se nalazi lista proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK

PRILOG: Na listi proizvoda na koje se primjenjuju mjere neposredne kontrole cijena su sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna i žitarica, mlijeko i mliječne prerađevine, jaja i proizvodi od jaja, šećer, so za ljudsku prehranu, riža, tjestenina, margarin, sve vrste svježeg mesa, ribe i njihove prerađevine, voće i povrće, mesne konzerve, riblje konzerve, voda za piće, jestivo ulje, hrana za dojenčad, dijetetski proizvodi, pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle, higijenski ulošci, deterdžent za veš, deterdžent za suđe, sapun, sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku, toaletni papir, pasta za zube, zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća, zaštitne naočale i viziri, zaštitne rukavice, zaštitne navlake za cipele, zaštitne maske-hirurške, zaštitne maske za lice FFP2 i FFP3 i posteljno i ostalo rublje za zdravstveni sistem.