Povećan topli obrok za državne službenike na 11 KM, posebni dodaci i za policijske službenike

Savjet ministara BiH donio je Odluku o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada. Ovom odlukom se zaposlenim u institucijama BiH  ‘topli obrok’ od 1. septembra 2022. godine povećava sa sadašnjih 8,00 KM na 11,00 KM.

Izuzetak su izabrani i imenovani zvaničnici (članovi Predsjedništva BiH, poslanici i delegati Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, ministri i zamjenici, rukovodioci institucija i njihovi zamjenici), kojima naknada za ishranu neće biti povećana i iznosiće 6,00 KM.

Na sjednica je donesena Odluka o izmjenama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i s posla u institucijama Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način se dnevna i sedmična naknada za prevoz utvrđena na osnovu udaljenosti mjesta rada od mjesta prebivališta zaposlenog zavisno od broja kilometara, povećava za oko 20%, počev od 1. septembra ove godine.

POSEBAN DODATAK NA PLATU ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE

Savjet ministara BiH, na prijedlog  Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o utvrđivanju visine posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u policijskim organima Bosne i Hercegovine i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi sa operativno-istražnim poslovima.

Odlukom se utvrđuje visina posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u policijskim organima BiH (Državnoj agencije za istrage i zašitu, Graničnoj policiji BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela) i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima.

Uzimajući u obzir rizik, nivo odgovornosti i uslove rada na određenim radnim mjestima, visina dodatka može ići do 40% osnovne plate, odnosno do 50% za one koji su raspoređeni u Jedinicu za specijalnu podršku u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

Imenovanim policijskim službenicima, uključujući direktore, zamjenike direktora i pomoćnike direktora policijskih agencija, ne pripada pravo na poseban dodatak u smislu odredaba ove odluke.

 

 

BHRT/ViPromo