Povećan topli obrok državnim službenicima

Uprkos stalnim kritikama zbog rastrošnosti državnog birokratskog aparata, Vijeće ministara BiH je pred sami kraj mandata odlučilo povećati topli obrok državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u institucijama BiH. Inače, BiH je zemlja s jednim od najskupljih administrativnih aparata.

“Zaposlenom pripada pravo na novčanu naknadu na ime ishrane tokom rada od 8,00 KM za svaki dan proveden na radu”, piše u Odluci o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada, a koja je objavljena u posljednjem broju Službenog glasnika BiH.

Na ovaj način Vijeće ministara BiH povećalo je topli obrok zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine za 2 KM dnevno s obzirom na to da je visina novčane naknade za ishranu tokom rada do sada iznosila 6 KM.

Državnim službenicima i zaposlenicima u institucijama BiH od 1. jula 2019. godine, ako do tada stupi na snagu budžet institucija BiH, topli obrok bit će vraćen na nivo iz 2012. godine, kada je s 8 KM smanjen na 6 KM. Iz Vijeća ministara BiH navode da su na ovaj način ispunjeni sindikalni zahtjevi.