Potpuna obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju dionice Moštre – Visoko

Kantonalnoj direkciji za ceste ZDK nadležno ministarstvo dalo je odobrenje za potpunu obustavu saobraćaja zbog izvođenja radova na asfaltiranju završnog sloja asfalta dionice Moštre – Visoko (II faza) na regionalnoj cesti R445 Kakanj – Visoko (dionica: pansion „Mušinbegović“ do benzinske pumpe „Mušinbegović“) od strane izvođača radova „Trgošped“ d.o.o. Kakanj.

Potpuna obustava saobraćaja na navedenoj dionici će biti u subotu, 20. augusta, u periodu od 07:00 do 19:00 sati.

Prije početka izvođenja radova Izvođač je dužan postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a nakon završetka i prijema radova od strane investitora dužan je ukloniti istu.

Izvođač radova će u saradnji sa MUP-om ZDK u skladu sa propisanom tehničkom dokumentacijom investitora riješiti odvijanje saobraćaja alternativnim putnim pravcima u vrijeme izvođenja radova.

  • Putnička vozila usmjeravaju se na lokalnu cestu od skretanja za naselje Topuzovo polje kroz naselje Muhašinovići i Zimča do marketa „Seno“ u Moštru.
  • Teretni saobraćaj usmjerava se na autoput Al Kakanj Visoko.

Izmjena režima saobraćaja ne odnosi se na vozila Organa unutrašnjih poslova, sanitetska vozila, te vozila vatrogasnih jedinica.

PRILOG: