Potpisan Protokol o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Arnel Isak i direktor Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Refik Zeković, te predstavnica Grada Visoko danas su u Zenici potpisali Protokol o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana grada Visoko.

Pripreme za izmjene i dopine Prostornog plana grada Visoko će izvršiti Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko, dok će nosilac aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna Plana biti Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje koji djeluje u sastavu Ministarstva na čijem je čelu ministar Isak.

„Planiranje kao svjesno usmjeravanje razvoja je odlika savremenog društva. Infrastruktura, za koju smo kao javni službenici direktno zaduženi, jedan je od najvažnijih faktora u prostornom planiranju. Od izgrađenosti i iskorištenosti infrastrukture zavisi razvoj mnogih naselja i regija, zatim otvaranje novih proizvodnih kapaciteta, unapređenje i razvoj brojnih društvenih službi. Regulisanje planske izgradnje na području ZDK je jedan od strateških ciljeva Ministarstva. Potpisom ovog Protokola stvorili smo pretpostavke i definisali prava i obaveze u daljim aktivnostima na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana za koje očekujem da će osigurati dalji dinamičan razvoj grada Visoko, koji će biti usaglašen sa trendovima privrednog razvoja BiH i civilizacijskim zahtjevima XXI stoljeća“, kaže ministar Arnel Isak, ističući da je regulisanje prostorno-planske dokumentacije jedan od preduvjeta za razvoj privrede i kompletnog društva.

On dodaje da će u narednom periodu u okviru svojih nadležnosti raditi na ažuriranju prostorno-planske razvojne dokumentacije i za druge lokalne zajednice u kantonu.

Vlada ZDK