POTEZ ZA POHVALU: Vijećnici GV Visoko odrekli se paušala za vrijeme pandemije, novac preusmjeren za hitne potrebe

Gradsko vijeće Visoko, na danas održanoj 1. vanrednoj sjednici, donijelo je jednoglasnu Odluku o visini naknade vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Visoko za vrijeme trajanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa.

Za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, vijećnicima Gradskog vijeća neće biti isplaćivana mjesečna naknada (vijećnički paušal) u visini od 150 KM.

Gradsko vijeće će novac koji je trebao biti isplaćen za paušale preusmjeriti za hitne i neodložne potrebe na području grada Visoko.