Postavljene info-table na lokacijama nekropola stećaka na Zbilju

U okviru realizacije projekta III faze ubikacije, evidentiranja i rekognosciranja stećaka na području Visokog sa procjenom stanja očuvanosti / oštećenosti danas su kao zadnja faza projekta postavljene info-table na dvije lokacije na Zbilju.

Projekat implementira Zavičajni muzej Visoko uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta i Grada Visoko.

Info-table će biti postavljene na još šest lokaliteta u narednom periodu!