Porodiljama bez posla naknada 60 posto prosječne plaće u FBiH

Do kraja godine, ako se posloži sve planirano, nezaposlene porodilje iz svih kantona u Federaciji BiH imat će ujednačene naknade. Ako Federalni parlament usvoji zakon o zaštiti porodica s djecom, to će značiti da će sve nezaposlene porodilje u većem bh. entitetu imati mjesečnu naknadu od 60 posto prosječne plaće u FBiH. Također, bit će utvrđen i isti iznos dječijeg dodatka.

Trenutna situacija

Najprije je 2016. godine usvojena Inicijativa Kluba parlamentarki FBiH da se izjednače naknade, a nakon toga je Nacrt zakona usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Isti nacrt razmatrat će delegati Doma naroda Federalnog parlamenta 13. februara.

Kako je za „Avaz“ rekla predsjednica Kluba parlamentarki Kenela Zuko (SDA), svi kantoni su dali saglasnost na Nacrt prema kojem će, kada zakon bude konačno usvojen, kantoni isplaćivati porodiljske naknade, a Federacija dječije doplatke.

– Sve će biti ujednačeno, za razliku od trenutne situacije. Sada imamo rješenje da je u Zeničko-dobojskom kantonu dječiji doplatak 21 KM, a u Sarajevu između 50 i 60 KM. Naknade u nekim dijelovima Federacije isplaćuju se nezaposlenim porodiljama, u nekima dobivaju jednokratnu naknadu, a u nekim kantonima ništa. To će biti ispravljeno sistemskim rješenjem – rekla je Zuko.

Ozbiljne namjere

Da postoje ozbiljne namjere federalnih vlasti da se ova oblast sistemski uredi, dokaz je i to da je u budžetu Federacije BiH za 2020. godinu već usvojena stavka od 20 miliona maraka za naknade nezaposlenim porodiljama.

Javna rasprava

Nakon što polovinom februara Dom naroda usvoji nacrt, zakon ide u javnu raspravu. Nakon toga će Federalna vlada pripremiti prijedlog zakona i uputiti ga ponovo Parlamentu Federacije na usvajanje, nakon čega slijedi implementacija.