PONOSNO VISOKO: Hemičar i vojnik Namir Halilović jedan od 30 najboljih mladih stručnjaka na svijetu

Namir Halilović stručnjak je iz oblasti fizikalne hemije, a trenutno radi kao načelnik Laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti goriva municije pri Oružanim snagama BiH. Rad ovog mladog stručnjaka iz oblasti prirodnih nauka nedavno su prepoznali i u Indiji, gdje je uvršten među 30 najboljih naučnika u 2018. godini.

Namir Halilović je rođen u Visokom gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon pokazanog interesa za hemiju upisao je Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, a svoje vještine posebno iskazuje u oblasti fizikalne hemije. Za šest godina istraživačkog rada u struci objavio je 21 naučni članak, a spomenuti radovi su bili dio izlaganja na simpozijima diljem svijeta.

Kao najinteresantniji simpozij na kojem je učestvovao Namir Halilović ističe se onaj prošlogodišnji održan u Los Angelesu u organizaciji TechConnect World Innovation Conference and Expo. On je na ovoj konferenciji predstavio svoj rad koji je produkt saradnje s koautoricom Azrom Bašić i profesorom Nurudinom Avdićem, a rezultat ovog članka je izabran među 200 najvećih inovacija na ovom svjetskom simpoziju.

Profesionalno razvijanje počelo na fakultetu

Ovaj mladi Visočanin svjetskog glasa kaže kako je njegov uspon u oblasti fizikalne hemije počeo izradom magistarske teze koja je, prema riječima mnogih uglednih domaćih i svjetskih naučnika, mogla poslužiti i za izradu doktorata.

“Magistarski rad koji sam radio na Katedri inženjerske hemije Odsjeka za hemiju na PMF-u je prije odbrane već posjetio tri simpozija, a kasnije i dva naučna časopisa te predstavlja svojevrstan patent primjene elektrohemije za prečišćavanje otpadnih voda kožarske industrije. Ovaj rad je dokazao mogućnost potpunog, ali ujedno i jeftinog uništenja bakterija u ovim vodama uz pomoć struje. Današnje prečišćavanje ovog vida otpada se vrši hemijskim taloženjem, obaranjem s pogodnim koagulantom, a ta primjena elektrohemije za ovaj vid industrije je u najmanju ruku izazov. Mi smo na PMF-u u laboratoriji na uzorcima otpadne vode tražili najpogodnije elektrode kombinirajući pri tome mnoštvo legura i u konačnici smo došli do odabira najbolje elektrode u vidu odnosa cijena materijala i jačine primijenjene struje. Mi smo dokazali da se uz korištenje struje mogu uništiti bakterije u ovoj otpadnoj vodi bez korištenja hemikalija, a to je patent”, kazao je Halilović.

Nedugo po odbrani svoje magistarske teze Namir Halilović se okrenuo izradi doktorske disertacije. Međutim, problemi prouzrokovani finansijskom nemogućnošću izmirivanja obaveza doktorata sprečavaju ga da nastavi svoj rad. No, on govori kako bi uprkos problemima uskoro trebao nastaviti treći ciklus studija.

Hemičar u Oružanim snagama BiH

“Prije dvije godine postao sam oficir Oružanih snaga BiH i neko vrijeme proveo na poziciji komandira Laboratorije u Odjelu atomsko-biološko-hemijske odbrane. Na ovoj poziciji sam bio zadužen za analizu raznih uzoraka na biološke i hemijske otrove te detekciju radioaktivnog zračenja. Također sam bio učesnik vojnih vježbi čiji cilj je odbrana civilnog stanovništva od napada ove prirode, brza dekontaminacija ljudstva, opreme, oružja, vozila i sl. Obuku i seminare o ovom pitanju sam obišao u BiH i u susjednoj Srbiji”, nastavlja on.

Halilović govori kako ubrzo biva unaprijeđen te postaje načelnik Laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti goriva municije pri Oružanim snagama BiH.

“Od početka 2018. godine radim kao načelnik Laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti goriva municije pri Oružanim snagama BiH, najsavremenije laboratorije na području regiona u kontekstu opremljenosti i kvaliteta hemijskih metoda analize pogonskih goriva municije, popularno zvanih baruta. Laboratorija je produkt Safe up projekta pod krovnom organizacijom misije OSCE-a. Stručno usavršavanje zaposlenih laboranata je rađeno prošle godine u Thunu u Švicarskoj uz usku saradnju s Laboratorijom Oružanih snaga Švicarske. Na ovu poziciju bivam postavljen upravo odabirom Misije OSCE-a u BiH, a laboratorija je zvanično otvorena prošle godine. Moj tim i ja smo ujedno izdali i jedan naučni rad početkom 2019. godine, koji se tiče metoda koje se shodno NATO standardima primjenjuju na barutima, te smo ispitali njihovu primjenjivost na barutima kojima mi raspolažemo. Ovo je samo jedna stepenica u odnosu ono što nas čeka u budućnosti”, dodaje Halilović.

Kruna njegovog kompletnog naučnoistraživačkog rada stiže krajem prošle godine kada je uvršten među 30 najboljih mladih istraživača na svijetu. On ističe da mu je ovo bio veliki vjetar u leđa i podstrek za buduće profesionalne izazove.

“Sve se to odigralo pred sami kraj prošle godine te uskoro dolazi pismeno obavještenje i certifikat da moju aplikaciju prosljeđuju i na kraju krunišu, da tako kažem, na konferenciji ‘202nd International Research Awards on Engineering, Science and Management’, koja je održana u martu u Delhiju, Indija. Na ovoj konferenciji moj lični profil je nagrađen i uvršten među 30 najboljih mladih naučnika 2018. godine. U istom pismu sam pozvan da predstavim svoj rad kao inspiraciju ‘budućim generacijama’, što je sljedeća stepenica koja će se realizirati u skorije vrijeme. Isto tako, možda je važno reći i to da sam nedavno postao i urednik dijela naučnog časopisa Journal LOJ Medical Sciences (LOJMS)”, na kraju napominje Namir Halilović.

 

Mirza Abaz/Klix.ba