Poništena sporna odluka o raspodjeli sredstava gradovima i općinama

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH poništena je odluka o raspodjeli sredstava u iznosu od 21 miliona maraka koja su trebala biti podijeljena kantonima, gradovima i općinama za borbu protiv koronavirusa. Novom odlukom novac bi trebao biti usmjeren za nabavku medicinske opreme.

Za poništenje odluke glasali su ministri SDA i SBB-a, a suzdržani su bili ministri HDZ-a BiH i Aljoša Čampara.

Kako je ranije saopćeno iz Ureda federalnog premijera, sredstva na temelju ranije odluke nisu uplaćena.

Zaključkom usvojenim na današnjoj sjednici, Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da 21 milion KM uputi u tekuću rezervu budžeta za 2020. godinu.

Ministarstvo zdravstva FBiH je zaduženo da Federalnom ministrastvu finansija uputi zahtjev za izdvajanje tih sredstava za nabavku medicinske, neophodne za borbu protiv koronavirusa.

Trećim zaključkom današnje sjednice, Ministarstvo finansija FBiH je zaduženo da Vladi FBiH hitno dostavi prijedlog za izdvajanje tih sredstava Ministarstvu zdravstva FBiH.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.