Pokrenuta peticija za ukidanje zabrane kretanja mlađima od 18 godina u FBiH

Peticija kojom građani Federacije Bosne i Hercegovine zahtijevaju izmjenu naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina, do sada je prikupila više od 10.000 potpisa.

Potpisnici peticije smatraju kako je potpuna zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina neopravdana, neproporcionalna i diskriminatorna.

“Nije sporno da vlast u vrijeme vanrednog stanja ima ovlasti donositi naredbe, ali da bi ovakve naredbe bile legitimne i zakonite neophodno je da budu proporcionalne i nediskriminiratorne. Proporcionalnost takvih mjera podrazumijeva da stepen ograničenja ljudskih prava mora biti srazmjeran razlogu i svrsishodnosti takve mjere”, navodi se u peticiji.

“Prema svim relevantnim pokazateljima, djeca ne spadaju u rizičnu grupu koja je pogođena koronavirusom. Nijedna zemlja u regionu, pa ni u Evropi, nije donijela ovakvu ili sličnu mjeru. Svjetska zdravstvena organizacija nije izdala nijednu preporuku koja se odnosi na eventualno tretiranje djece posebnim mjerama. Naprotiv, SZO, UN, ali i Ministarstvo za ljudska prava BiH su izdali jasne preporuke da je vlast, i u vrijeme epidemiološke krize, obavezna imati ujednačen pristup prema svim kategorijama stanovnika”, naglašeno je u peticiji.

Potpisnici peticije traže da se ublaže mjere Federalnog štaba civilne zaštite, i to na naćin da se:

– Zabrani kretanje osoba do 14 godina bez pratnje roditelja/staratelja

– Zabrani korištenje sportskih igrališta te dječijih igrališta s pratećom opremom i infrastrukturom (tobogani, ljuljačke, klackalice i sl.)

– Zabrani bilo kakvo grupisanje osoba mlađih od 18 godina, te da se naredi obavezno poštivanje fizičke distance od 1,5 metar kao i drugih opštih epidemioloških mjera.

PETICIJU MOŽETE PRONAĆI OVDJE