Pogledajte o čemu će se raspravljati na 29. sjednici Općinskog vijeća Visoko (petak, 26.4.2019.)

U petak, 26. aprila 2019. godine u Velikoj sali Općine Visoko, održat će se 29. sjednica Općinskog vijeća Visoko, sa početkom u 16 sati, sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Visoko
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 1. Prijedlog odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje romske populacije u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite i stambenog zbrinjavanja u općini Visoko 2019-2022. godina

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, održavanju i naplati parking prostora i javnih garaža

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske  načelnice

 1. Prijedlog odluke o javnom redu i miru

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske  načelnice

 1. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta Mjesne zajednice Kula Banjer

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Općinske  načelnice

 1. Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostora MDD”Merhamet “

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

 1. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Općinskog vijeća Visoko, o cijeni distribucije gasa javnim ustanovama općine Visoko, broj:01/1-02-190/15 od 15.05.2015. godine

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 1. Izvještaj o radu javnih ustanova u 2018. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2019. godinu

– Izvještaj o radu upravnih  i nadzornih odbora javnih ustanova  u 2018. godini:

 • JU  Dom zdravlja Visoko,
 • JU Gradska biblioteka Visoko,
 • JU Zavičajni muzej Visoko,
 • JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,
 • JU Centar za kulturu i informisanje Visoko,
 • JU Centar za socijalni rad Visoko,
 • JU KSC Mladost Visoko.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice, predsjednici upravnih i nadzornih odbora i direktori javnih ustanova

 1. Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem Savjeta mjesnih zajednica općine Visoko u 2018.godini

– Informacija o formiranju i radu vodnih odbora lokalnih vodovoda i zdravstvenoj ispravnosti vode i objekata lokalnih vodovoda

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice, Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice  i predsjednici Savjeta mjesnih zajednica

 1. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta općine Visoko u 2018. godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik Zdravstvenog savjeta općine Visoko

 1. Informacija o socijalnom stanju stanovništva na području općine Visoko u 2018. godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnicaOpćinske načelnice  i predstavnik JU Centar za socijalni rad Visoko

 1. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području općine Visoko u 2018. godini i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

 1. Vijećnička pitanja i inicijative