Pogledajte o čemu će odlučivati vijećnici na 28. sjednici Općinskog vijeća Visoko

U petak, 29. marta 2019. godine, održat će se 28. sjednica Općinskog vijeća Visoko u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati, sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Visoko.
 2. Izvještaj o provođenju politike Općine i radu Općinske načelnice Visoko u 2018. godini i Izvještaji o radu općinskih službi uprave općine Visoko u 2018. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2018. godini.

IZVJESTILAC: pomoćnici Općinske načelnice

 1. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2018. godini.

IZVJESTILAC: Općinski pravobranilac Melina Hodžić Travančić

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2019. godinu.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

 1. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o finansiranju klubova vijećnika u Općinskom vijeću Visoko.

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Visoko i preuzimanju prava osnivača.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o javnim vodnim uslugama sa tarifnim modelima između Općine Visoko i JKP “Visoko” d.o.o. Visoko.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Cjenovnika usluga JKP “Visoko”d.o.o. Visoko.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji Općine Visoko i Opština Kalinovik, Istočni Drvar, Drvar, Mrkonjić Grad, Novo Goražde i Jezero.

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Poslovnika o radu Etičke komisije Općinskog vijeća.

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 1. Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja o provedenom ponovnom Javnom oglasu za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko i Prijedlog zaključka o ponovnom objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije.

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 1. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

 1. Vijećnička pitanja i inicijative