Pogledajte Dnevni red 8. redovne sjednica Gradskog vijeća Visoko

U četvrtak, 24. juna 2021. godine u Velikoj sali Kulturnog centra Altindag – Visoko održat će se 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izvod iz zapisnika sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za mandatni period 2021-2025. godina

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području Grada Visoko

4. Prijedlog odluke o utvrđivanju i oglašavanju pozicija za članove nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko

5. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova  nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko

6. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko

7. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko, predstavnika Ministarstva zdravstva, na kraći period

8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje i održavanje LED displey-a na području Grada Visoko

9. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

– 9.1. Prijedlog odluke  o uspostavi prava stvarne služnosti  na k.č. 1303/1  i k.č. 1304/1 KO  Visoko

10. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2021. godinu

11. Informacija PIU Tima o realizaciji i napretku Projekta vodosnabdjevanja na području Grada   Visoko od 14.07.2017. do 01.06.2021. godine

12. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko

13.Vijećnička pitanja i inicijative.