Počeli radovi na asfaltiranju puta u Podvincima

U prošloj godini u MZ Podvinci smo realizovali cca 140 hiljada KM za asfaliranje puta od Šošanja prema Dolovima, osigurali gabione koji su ugrađeni na jednoj od krivina čija je vrijednost bila 7 hiljada KM, a ove godine realizujemo sanaciju dijela puta koji je bio izuzetno loš – za sanaciju je opredjeljeno cca 100 hiljada KM.
Također, raspisan je tender za sanaciju klizišta u Podvincima čija je procijenjena vrijednost 54.500,00KM (tender je u toku).
Mirza Ganić FB/ViPromo