Penzionerima od petka u 12 sati ponovo zabranjeno kretanje

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite kojom se osobama starijim od 65 godina dozvoljava kretanje od ponedjeljka do petka od 8 do 12 sati, prestaje da važi krajem sedmice.

Kako je potvrđeno iz FŠCZ, ova naredba važi do petka do 12 sati i onda ponovo stupa na snagu ranija naredba kojom je osobama starijim od 65 godina zabranjeno kretanje.

Kada je u pitanju zabrana za mlađe od 18 godina, ona je i dalje na snazi, s tim da je i dalje dozvoljeno prevoziti djecu u automobilu.