PARK ZLATNIH LJILJANA

Veliki podvizi običnih ljudi ne smiju da blijede. Visoko mora dati vjerodostojne, slikovite i nadahnute odgovore postdejtonskim generacijama kada djetinjasto upitaju – ko je, šta je zlatni ljiljan. Odgovor pro forme je grijeh. Odgovor mora imati dušu.
Ideja „park zlatnih ljiljana“ nema alternativu, već joj dati formu koju i zaslužuje. Predložena lokacija svim svojim parametrima može odgovoriti zadatku. Omladina često defiluje krajolikom, a njima je lekcija najpotrebnija.
Detektivski precizno odabrati i instalirati sadržaje koji će moći da zamijene preširoke i jednolične referate koji dobiju aplauz od godišnjice do godišnjice. Konstatacija – treba dosta sredstava, nema opravdanja. Visočani entuzijasti, umjetnici, boračka udruženja – svi na noge. Mnogi Zlatni ljiljani su život svoj ugradili u našu današnjicu. Park zlatnih ljiljana će imati zadatak da ovjekovječi našu istinu koja mora da traje i da bude nepogrešivi putokaz. /szž/