Ovo su zaštićene morske vrste u Jadranskom moru: Nije dozvoljen njihov lov i trgovina

Jadransko more se odlikuje velikom biorazolikošću.

Nažalost, živi organizmi Jadrana i njihova staništa sve su ugroženiji zbog onečišćenja mora otpadnim vodama, naftom i teškim metalima, neracionalnog iskorištavanja živih resursa i nepridržavanja zakonskih propisa u dnevnom korištenju mora, odlaganja otpada, nasipavanja i građevinskih zahvata na obali, umjetnog uzgoja morskih organizama…

Kao posljedice toga, neke su vrste nestale, nekima je opstanak ozbiljno ugrožen, a brojne su populacije morskih organizama prorijeđene. More, dakle, nije neiscrpiv resurs i nema neograničenu moć samoobnove.

Osim turističke scenografije, ono ima još jednu dimenziju koja zahtijeva naše razumijevanje i zaštitu. Upravo je o tome ovdje riječ. Zakonom o zaštiti prirode u Hrvatskoj su zaštićene sve morske kornjače, svi morski sisavci, školjkaš plemenita periska (Pinna nobilis), te puževi prugasta mitra (Mitra zonata) i tritonova truba (Charonia tritonis). Nije dozvoljen lov, uznemiravanje ili trgovina ovim vrstama, piše Rovinjinfo.

Voga, morska trava (Posidonia oceanica)

Livade morske cvjetnice Posidonia oceanica područje su velike bioraznolikosti u Jadranu. Zbog onečišćenja, sidrenja, kočarenja i drugih razloga ova morska cvjetnica se sve više povlači i nestaje čime je ugrožen i čitav biljni i životinjski svijet koji nastanjuje livade. Doprinesite očuvanju ove zajednice time što se nećete sidriti iznad livada voge.

Bacanje i povlačenje sidra dovodi do nepopravljivih šteta livadama morske trave. Livade morske trave veliki su proizvođači kisika u moru pa ih nazivaju i plućima mora.

Ne tako davno brojne i guste, površine prekrivene morskom travom u sjevernom Jadranu velikom brzinom nestaju.

 

Prstaci (Litopaga litophaga)

S površine se devastacija do koje dolazi zbog izlova prstaca ne vidi.

Lomljenjem stijena nepovratno se uništava izgled stjenovite obale, ali i bitno ugrožava njen biološki i ribolovni potencijal.

Stoga je Zakonom o morskom ribarstvu RH zabranjen izlov i trgovina prstacima.

Morski konjić (Hippocampus sp.)

Ugrožena je vrsta u Jadranu. Ovo dobroćudno i nježno morsko biće vrlo je lak plijen nesavjesnih ronioca koji ne shvaćaju da živa bića nisu suveniri.

Plemenita periska (Pinna nobilis)

Ovaj školjkaš zaštićena je Jadranska vrsta koja obitava na pjeskovitom dnu.

Čest je stanovnik livada morske trave, voge. Razvojem turizma njena su staništa naglo prorijeđena ponajviše zbog ljuštura koje se koriste za izradu ukrasnih predmeta i kao suvenir.

Zabranjeno je njeno vađenje i stavljanje ljuštura u prodaju!

Sakupljanje morskih organizama

Sakupljanje morskih organizama poput spužvi, školjki, zvjezdača, ježeva, puževa i drugog nije zabranjeno.

Ne uzimajte ih iz vode. Umjesto toga uživajte u pogledu koji vam se pruža dok ronite, fotografirajte organizme ili kupite njihove fotografije.

Ne uznemiravajte ih, ne osvjetljavajte ih dugo snažnim svjetlima podvodnih svjetiljki, izbjegavajte pridržavanje za morske organizme kao i doticanje – neki od njih ne bi to preživjeli.