Ovo su kandidati SDP-a za Gradsko vijeće Grada Visoko

Ovo su kandidati SDP za Gradsko vijeće Grada Visoko:

1. Zukan Belmin
2. Uzunalić Dženeta
3. Čengić Mahir
4. Smolo Ema – Džejna
5. Babić Admir
6. Mostić Enisa
7. Kadić Ismar
8. Hasečić Mahir
9. Mušinbegović Lejla
10. Mitrović Predrag
11. Suljić Jasmina
12. Buljina Harun
13. Tatar Hasna
14. Osmanbašić Harun
15. Hodak Marinko
16. Lemeš Ermina
17. Sejdić Sead
18. Šahinović Medina
19. Višća Avdija
20. Čurt Amar
21. Rizvić Senada
22. Hadžiosmanović Avdo
23. Abdović Azemina
24. Vračo Imad
25. Rašidović Nurija
26. Pašić Amela