OVAKO JE IZGLEDALO NEOLITSKO NASELJE U VISOČKOJ KOTLINI PRIJE 7000 GODINA

U visočkoj kotlini, u mjestu Radinovići, smješten je neolitski lokalitet Okolište. Ovaj lokalitet je jedan  od najznačajnijih arheoloških lokaliteta na području jugoistočne Evrope i svakako jedan od najznačajnijih lokaliteta butmirske kulture u BiH.

Otkriven je 1966. godine i do danas su u nekoliko navrata vršene arheološke kampanje na tom lokalitetu. Najopsežnije kampanje predstavljaju one vršene od 2002. do 2008. realizovane od strane Zavičajnog i Zemaljskog muzeja u saradnji sa Njemačkim arheološkim institutom.

Tokom višegodišnjih istraživanja ustanovljeno je da se neolitsko naselje pružalo na površini od 7,5 hektara. Oko naselja su se pružali zaštitni jarci gdje su tokom iskopavanja pronađeni i skeleti.

Ustanovljeno je da je naselje osnovano oko 5200. god. p.n.e. te da je život u tom naselju neprekinuto trajao sve do 4700. god. p.n.e. kada je ono napušteno.

Na osnovu arheoloških istraživanja ustanovljeno je 9 stambenih horizonata u Okolištu i kulturni sloj debljine i do 4 m. Kuće neolićana iz Okolišta su bile pravougaone, pregrađene i sa pećima u kućama. Kuće su bile pravilno redane sa ulicama između njih.

Neolitsko stanovništvo je ostavilo iza sebe izuzetno bogate materijalne ostatke. Da bi se moglo uvidjeti o kakvoj količini nalaza se radi, navodimo primjer iz 1983. godine kada je na površini od 55 m2 i dubini 0,5 – 0,6 m izdvojeno 2180 fragmenata keramike, 655 jedinica kremenog oruđa i 40 kamenih alatki.