Ovaj trenutak je jedino sigurno što imate u životu

Toga dana sam ustala, teško… usnula sam čudan san, i osjećala sam se, kao da ja nisam ja… Upitah prošlost:

“Šta sam ja?”

Prošlost mi odgovori:

Ti ćeš tek sutra biti ti.”

Upitah budućnost:

“Šta sam ja?”

Ona odgovori:

Ti si još juče trebala biti ti.

 

Ali sadašnjost me zgrabi za ruku i povede me sa sobom jedino me ona dobro poznavala.
Zaustih i nju da upitam isto:
………

No, ona mi stavi prst na usta i reče:

“TI JESI! I nemoj nikada prestati to da budeš.”

 

Čovjek nije tvorevina okolnosti, okolnosti su tvorevina čovjeka. Udahnite. Pustite da ode. Podsjetite se da je ovaj trenutak jedino sigurno što imate u životu.