Otvorene nove prostorije Porezne ispostave Visoko

Prigodnom svečanošću danas su otvorene nove prostorije Porezne ispostave Visoko, koja posluje u sklopu Kantonalnog poreznog ureda Zenica.

Prostorije površine 416 kvadratnih metara, odlukom Vlade Federacije BiH preuzete su od bivšeg Zavoda za platni promet i date na korištenje Poreznoj upravi Federacije BiH, koja je u adaptaciju uložila 216.280,97 KM.

“Porezna ispostava Visoko je prva porezna ispostava koja je smještena u potpuno renoviranim prostorijama. Porezna uprava FBiH djeluje na 89 lokacija, od kojih većina ne odgovara našim potrebama. Ograničeni smo budžetom, ali se nadam da ćemo tokom godine izvršiti adaptaciju još nekoliko lokacija”, kazao je Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić istakao je kako je ovo važan dan za Visoko, jer se kroz unapređenje porezne infrastrukture poreznim službenicima omogućuje da kvalitetnije rade svoj posao i povećaju ubiranje poreza, a poreznim obveznicima da dobiju kvalitetniju uslugu.

“Porezni sistem je stub države, a da bi taj stub dobro funkcionisao moramo imati dobru, razvijenu i uređenu infrastrukturu na osnovu koje možemo da provodimo taj porezni sistem. Raduje me što se radi o prostorijama Porezne ispostave Visoko koja je veoma važna jer ovoj ispostavi gravitira veliki broj obveznika, koji će sada imati kvalitetniju uslugu”, kazao je premijer Ganić.

Opremanje prostorija Porezne ispostave Visoko podržala je i Općina Visoko koja je donirala kancelarijski namještaj u vrijednosti od 7.020,00 KM.