Otkriće mnoštva novih artefakata u tunelima ‘Ravne 3’

Piše: Amna Agić, terenski arheolog Fondacije AP: Bosanska piramida Sunca

U proteklih nekoliko dana pronašli smo zaista vrijedne artefakte. Po mojoj slobodnoj procjeni sigurno smo pronašli skoro 1000 ulomaka keramike, od kojih izdvajam 18 ulomaka Terra sigillata keramike (‘fina crvena keramika iz antičkog Rimskog perioda’), kako u sondama tako i u materijalu kojeg smo prosijavali prilikom uklanjanja materijala koji je ostao nakon ispitanih arheoloških sondi. Pronašli smo i nekoliko metalnih predmeta.

U prilogu je nekoliko fotografija naših otkrića.