Osobe koje žele koristiti gradsko poljoprivredno zemljište moraju izvršiti prijavu do 1. jula

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti pokrenula je aktivnosti na uspostavi evidencije korištenja gradskog poljoprivrednog zemljišta.

U tom cilju, obavještavaju se fizička lica koja koriste ili žele da koriste gradsko poljoprivredno zemljište u poljoprivredne svrhe da se jave u sobu 20a Grada Visoko.

Prijave se mogu vršiti svakim radnim danom u terminu od 13 do 15 sati, a najkasnije do 1. jula 2019. godine.

Press Grada Visoko