OŠ „Safvet-beg Bašagić“: OBAVIJEST O UPISU PRVAČIĆA

UPIS DJECE U PRVI (I) RAZRED DEVETOGODIŠNJEG ŠKOLOVANJA ŠK. 2019/20. GODINA

Obavještavaju se roditelji da će se upis u prvi razred (I) devetogodišnjeg školovanja, školskih obveznika koja sa 1. martom 2019. godine budu imala pet i po godina, a sa 01.09.2019. godine šest godina, obaviti u terminima 16., 17., 20., 21., 22., 23., i 24. maja u periodu od 08:00 do 17:30 sati.

Na upis obavezno ponijeti rodni list djeteta, ljekarsko uvjerenje djeteta za školu, opservacionu listu i uvjerenje o obavljenom predškolskom obrazovanju djeteta, te CIPS potvrdu o mjestu stanovanja djeteta.

Roditelji obavezno kod učiteljice (na portirnici) treba da preuzmu broj tj. tačno preciziran termin i dan kada žele upisati dijete.

Brojevi se mogu uzeti 13., 14., i 15. maja 2019. godine u terminu od 09:00 do 17:00 sati.

Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Visoko
Direktorica škole: Selma Trebo