OŠ „Kulin Ban“ Visoko: VAŽNA INFORMACIJA ZA RODITELJE I UČENIKE

Poštovani roditelji i učenici,

OŠ „Kulin Ban“ prethodnih dana uložila je sve napore da se učenicima obezbijedi odvijanje online nastave u narednom periodu,a u skladu sa Uputstvom nadležnog Ministarstva. Izvršene su sve pripreme i potreban je angažman svih nas kako bi ovu školsku godinu priveli kraju a učenicima omogućili da od svojih kuća uče i obavljaju školske obaveze.

Narednih nekoliko dana razrednici će vam u viber grupe ili na drugi način poslati informacije koje se tiču organizovanja online nastave, materijale koji se tiču lekcija koje će učenici kod kuće obraditi do prijave na platformu sa koje će se odvijati online nastava, te pristupne kodove za platformu.

Preko Vijeća roditelja bit ćete dodatno obaviješteni o načinu prijave na platformu kako bi što lakše uspostavili online nastavu.

Učenicima koji nemaju mogućnost za ovaj vid nastave bit će dostavljani materijali o čemu će ih razrednici obavijestiti.

Molimo vas da budete strpljivi i da sarađujete, jer sve što organizujemo je u cilju iznalaženja načina za što lakše i efikasnije prevazilaženje nastale situacije.

Također vas molimo da što ozbiljnije pristupite učenju kod kuće, jer će se redovan rad učenika uzeti u obzir prilikom zaključivanja ocjena. Molimo roditelje da prate uputstva koja dobiju od razrednika.

OŠ „Kulin Ban“