OŠ “Kulin Ban” Visoko: Obavještenje

Operativni krizni tim OŠ “Kulin Ban” obavještava roditelje da je epidemiološka situacija u školi zadovoljavajuća.

Kantonalni sanitarni inspektor izvršio je redovan inspekcijski nadzor u četvrtak, 17. septembra i utvrdio da se sve epidemiološke mjere provode u skladu sa Smjernicama Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Unutar škole nije bilo rizičnih kontakata sa učenicima.

Molimo roditelje da se pridržavaju svih mjera i uputstava koje dobiju od razrednika.