ORUŽANE SNAGE BiH PRIMAJU 600 VOJNIKA

Ministarstvo odbrane BiH, u skladu sa planskom popunom personala Oružanih snaga BiH, raspisalo je 15. maja ove godine oglas za popunu 600 upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH u početnom činu vojnika.

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja na službenoj internet-stranici Ministarstva odbrane BiH.

Na oglas se mogu prijaviti aktuelni maturanti srednjih škola, kao i već svršeni srednjoškolci, koji zadovoljavaju i druge uslove definirane oglasom, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Važno je napomenuti i da kandidati nisu mlađi od 18 godina niti stariji od 27 godina u vrijeme prijema, to jeste na dan 1. februara 2021. godine.

Iz Ministrastva naglašavaju da sve veću zainteresovanost za vojnički poziv pokazuju pripadnice ženskog spola, što se podudara sa potrebom i namjerom da se poveća i osigura odgovarajući postotak pripadnica OSBiH.

“Kandidati koji trenutno pohađaju završni razred srednje škole, osim prijave na javni oglas i druge dokumentacije koja se traži, mogu dostaviti dokaz da pohađaju završni razred srednje škole, s nazivom vrste škole i zvanja koje stječu”, navedeno je u saopštenju.

Potrebne informacije i obrasce prijave kandidati mogu preuzeti na službenoj internet-stranici Ministarstva odbrane BiH www.mod.gov.ba ili dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju putem sljedećih telefona:

• Centar za regrutovanje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437;

• Centar za regrutovanje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886;

• Centar za regrutovanje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084 i

• Centar za regrutovanje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954.