Originalna kamena ploča iz 1838. godine sa zgrade medrese u Visokom

KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE VISOKOG

Na mjestu današnje zgrade Medžlisa Islamske zajednice u Visokom 1838. godine izgrađena je medresa. Medresa je stradala u visočkoj jangiji 1911. godine, a nakon obnavljanja 1913. godine na novu medresu uzidana je originalna sačuvana kamena ploča sa stare zgrade medrese.

Na ploči se nalazi natpis na osmanskom jeziku, isklesan u osam elipsastih polja nesh-talik pismom, kroz sredinu i sa strana uokviren bordurom sa cvjetovima.

Iz natpisa na ploči se vidi da je objekat sagrađen 1838. godine dobrovoljnim prilozima mještana, te da je zemljište za izgradnju poklonio Ahmed efendija Pinjagić.

Zbog svoje izvornosti, historijske i simboličke vrijednosti ploča je evidentirana na listu kulturno–historijskog naslijeđa iz osmanskog perioda na području općine Visoko koje treba zaštititi.

(Fototeka Zavičajnog muzeja Visoko, Odluka o provođenju prostornog plana općine Visoko za period 2014. do 2034. godine, M. Mujezinović, Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1998)