Oprez sa kupovinom kurbana: Tražite li svjedodžbu?

Za one koji posjeduju neobilježene životinje predviđene su novčane kazne. Za fizička lica one iznose minimalno 430, a za pravna 4.350 maraka

Još deset dana je ostalo do Kurban-bajrama, pa se vjernici islamske vjeroispovijesti uveliko spremaju za ovaj veliki praznik. Kupovina kurbana svake godine kod građana izazove i određenu dozu straha od zaraznih bolesti. Shodno tome, provjerili smo kakvo je stanje na terenu, sa čim se sve susreću veterinari i inspekcije. U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove kažu nam da veterinarski inspektori vrše pojačane inspekcijske nadzore nad provođenjem mjera zdravstvene zaštite životinja od aprila.

​“Nadzorima su obuhvaćene farme malih i velikih preživara, prijevoznici i stočna pijaca, a u do sada izvršena 142 nadzora kontrolisano je 85 farmi, 51 vozilo u kojem se vrši prijevoz životinja, a izvršeno je i šest nadzora na stočnoj pijaci”, kažu iz KUIP-a, navodeći da je akcenat kontrolnih aktivnosti stavljen na identifikaciju (obilježavanje) životinja, provođenje obaveznih mjera zdravstvene zaštite, posebno u pogledu bruceloze kod preživara, te kontrolu kretanja.

“U okviru ovih aktivnosti veterinarska inspekcija je u nadzorima životinja u transportu oduzela 34 ovce, kod kojih je, nakon provedenih pretraga, u dva slučaja potvrđena bruceloza, nakon čega su oboljele životinje eutanazirane i neškodljivo uklonjene. Iz istog razloga uklonjeno je i 12 goveda pozitivnih na tu bolest. Apelujemo da se ne kupuju životinje bez odgovarajuće svjedodžbe nadležnih veterinarskih stanica, kao jedinog dokumenta kojim se potvrđuje zdravstveni status životinja, odnosno da nema smetnji da se izvrši klanje bez obzira da li se vrši u klaonicama ili individualno na imanju. Svjedodžba važi deset dana od dana izdavanja”, kazala nam je Vildana Brdarić, viši stručni saradnik za informisanje u KUIP-u.

Dodaje da osobe koje raspolažu neobilježenim životinjama, kao i veterinar koji nesavjesno obavlja dužnost, mogu prekršajno i krivično odgovarati.

“Predviđene kazne prema Zakonu o veterinarstvu BiH po svakom pojedinačnom prekršaju za fizička lica iznose minimalno 430, a za pravna lica 4.350 KM”, dodala je.