Općina Visoko u 2018. godini naplatila 282.000 KM poreza na dobitke ostvarene u igrama na sreću

Trinaest priređivača igara na sreću koji posluju na teritoriji Federacije BiH u 2018. godini su uplatili 21 milion i 317 hiljada KM samo po osnovu poreza na dobitke ostvarene u igrama na sreću, pokazuju podaci Porezne uprave FBiH.

Prema Zakonu o porezu na dohodak FBiH stopom od 10% oporezuju se svi dobici ostvareni u igrama na sreću koji prelaze 100 KM. Istim zakonom je propisano da se taj iznos uplaćuje prema prebivalištu igrača koji je dobitak ostvario, tj. u budžete općina/gradova u kojima je dobitak i ostvaren.

Prema ovim podacima Općina Visoko je u 2018. godini naplatila 282.000 KM poreza na dobitke ostvarene u igrama na sreću.