OO SDA VISOKO OSUĐUJE PONOVNE VERBALNE I FIZIČKE NAPADE NA NOVINARE I SLOBODU IZRAŽAVANJA

U povodu nemilih scena prilikom snimanja priloga za televizijsku emisiju Mreža FTV-a svjedočili smo brutalnom fizičkom i verbalnom napadu na sagovornika emisije i novinare ekipe FTV-a.

OO SDA Visoko ponovo osuđuje bilo kakav oblik nasilja i prisile prema bilo kome a posebno prema novinarima u obavljanju njihovih redovnih poslova.

Ovom prilikom apelujemo na organe i institucije države da preduzmu sve zakonom propisane mjere i aktivnosti kako na ovom slučaju tako i na prethodnim slučajevima verbalnih i fizičkih napada na novinare te na taj način djeluju i preventivno kako se navedeni nemili događaji ne bi ponovo ponavljali, a koji poprimaju jedno od negativnih obilježja Visokog.