Održavanje prilaza arheološkim sondama na Bosanskoj piramidi sunca

Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ održava arheološke sonde u Visokom, druga arheološka nalazišta na kojima radi i pristupe ovim destinacijama na površini od trideset kvadratnih kilometara. Riječ je o Bosanskoj piramidi Sunca, Bosanskoj piramidi Mjeseca, tumulusu u Vratnici i kompleksu Ravne.

U nekoliko navrata tokom svake sezone radnici Fondacije čiste sonde od rastinja i smeća, kose travu i krešu drveće. Posebno je bitna aktivnost popravke i zamjene stepenica zbog sigurnosnih razloga.

Na tri lokacije, Fondacija ima i postavljene zastave koje traju jednu sezonu, a onda uslijed djelovanja vjetra i kiše budu oštećene i moraju biti zamjenene.

Poteklih dana radnici Fondacije su ponovo kosili pristupne parcele arheološkim sondama na sjevernoj strani Bosanske piramide Sunca. Potkresana su stabla jabuke. Zamjenjene dvije zastave. Očišćeno smeće. Popravljene oštećene drvene stepenice. Uglavnom, utisak gostiju o urednosti će biti vrlo povoljan.

Često se kaže da održavanje arheoloških lokacija košta više nego nova istraživanja. Fondacijine lokacije u Visokom su dokaz takvoj tvrdnji.