Održavanje javnih zelenih površina u Visokom

Grad Visoko putem Odsjeka za komunalne poslove i zaštitu okoline zajedno sa JKP “Gradska groblja” svakondevno radi na održavanju svih zelenih površina u gradu.

U toku prethodnih nekoliko dana, u sklopu redovnog održavanja javnih zelenih površina koje naš grad čine ljepšim i ugodnijim mjestom za življenje, JKP “Gradska groblja” Visoko pristupilo je sređivanju zelenih površina na nekoliko lokacija u gradu.

Uređivane su lokacije: Ulaz u grad iz pravca Moštra, ulaz u gard iz pravca Kiseljaka, pravac iz Arnautovića, kružni tok, izlaz sa autoputa, dio naselja Luke, naselje Prijeko, park u blizini Franjevačkog samostana i obalni pojas rijeka Bosne i Fojnice.

U sklopu vanrednog održavanja javnih zelenih površina, uređen je arheološki park Mile.

Aktivnosti na stvaranju ljepšeg, ugodnijeg i čišćeg grada i dalje se nastavljaju.

Press Grada Visoko