Održana tradicionalna Vidovićka dova

Tradicionalno dovište Vidovićka dova ili Kišna dova organizuje se uvijek na prvi utorak u mjesecu julu, pa je taj običaj nastavljen i ove godine.

Legenda kaže, a historijski dokumenti potvrđuju, da se dovište nalazilo na srednovjekovnoj komunikaciji. Pretpostavlja se da su se na istom odvijale i borbe između vojske, tadašnje kraljevine Bosne i osmanlijskih jedinica sultana Fatiha.

Na lokalitetu se još uvijek nalaze ostaci srednjovjekovnih stećaka i islamskih nišana iz 15. i 16. stoljeća.

Vidovićka dova je jedino visočko dovište s tradicijom.