Održana sjednica Upravnog odbora Fondacije AP Bosanska piramida sunca

U Visokom, na ljetnoj pozornici ‘Vremeplova’ u parku ‘Ravne 2’, održana je 4. septembra 2020. redovna sjednica Upravnog odbora Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’.

Na sjednici su bili prisutni slijedeći članovi: Ahmed Bosnić, Lidija Pehar, Amila Omersoftić, Slobodan Stajić, Josip Svoboda, Ljubica Žikić i Muhamed Čatić (putem zoom-a). Opravdano su bili odsutni Bogić Bogičević, Mahir Hadžiahmetović, Dragan Mičunović i Faruk Širbegović.

Izvjestioci su bili uposlenici i saradnici Fondacije za oblasti arheologije, turizma, programa u parku, prodaje karata i suvenira te pressa.

Članovi Upravnog odbora su primili k znanju slijedeće informacije:-

– Informacija o promjeni sjedišta Fondacije
– Informacija o promjeni sjedišta privrednog društva ‘Bosanske piramide d.o.o’
– Informacija o odobrenim promjenama Ministarstva pravde o sastavu Upravnog odbora Fondacije
– Informacija o prelasku na fiskalni način poslovanja
– Otkriće starosti suhozida u tunelu ‘Ravne 3’ od 19.000 + godina
– Informacija o održanim programima u parku ‘Ravne 2’ tokom 2020.
– Informacija o turističkim posjetama i radu vodičke službe tokom 2020.
– Informacija o turističkim posjetama Bosanskoj piramidi Sunca
– Informacija o radu press službe
– Informacija o radu Fondacije i privrednog društva u periodu januar-august 2020.
– Razno

Članovi Upravnog odbora su podržali prijavljivanje lokacije ‘Ravne 3’ za status spomenika od izuzetne važnosti za kulturu BiH.

Izrazili su i veliko zadovoljstvo promotivnim naporima uposlenika i menadžmenta Fondacije i dovođenje u Visoko istaknutih ličnosti iz svijeta sporta, umjetnosti, kulture i nauke.

Nakon sjednice, Prof. Mirza Hatunić održao je solistički koncert klasične i evergreen muzike za članove UO i posjetioce parka ‘Ravne 2’.