Održana Osnivačka skupština udruženja civilnih žrtava rata Visoko

U srijedu, 12. februara, održana je Osnivačka skupština udruženja civilnih žrtava rata Visoko.

Na Skupštini su izabrana sva potrebna radna tijela i donesene potrebne odluke za dalji rad udruženja.

Građani koji su zainteresirani za članstvo mogu se javiti u prostorije udruženja koje se nalaze na Željezničkoj stanici, srijedom i petkom u periodu od 10 do 12 sati.

Članovi ovog udruženja mogu biti civilne žrtve iz II svjetskog rata, civilne žrtve koje su uredno evidentirane u Centru za socijalni rad Visoko, civilne žrtve iz agresije na BiH ‘92 – ‘95., kao i članovi njihove uže porodice, te ostali građani koji mogu djelovati kao pomažući članovi.

Udruženje civilnih žrtava rata Visoko