Održana Izvještajna skupština Sportskog saveza Visoko

U prostorijama Društvenog centra Visoko jučer je održana je redovna Izvještajna skupština Sportskog saveza općine Visoko.

Uz prisustvo 19 od registrovanih 31 delegata – predstavnika sportskih klubova i udruženja prezentovan je Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2017. i 2018. godinu, te su usvojene izmjene i dopune Statuta SS, a sve u skladu sa izmjenama naziva Općina/Grad Visoko.

Na početku sjednice prisutnim se obratio predsjednik Sportskog saveza Visoko Redzep Građan, sa pozivom delegatima da aklimacijom izvrše verifikaciju kooptiranja novog predsjednika skupštine SS Lepić Mensura koji je nakon podnošenja ostavke naslijedio prethodnog predsjednika Halilbegović Muhameda, te pohvalio članove UO Saveza koji su u pripremi skupštine dali veliki doprinos.

Nakon preuzimanja mandata, a u skladu sa članom 21 Statuta SS biranim riječima dobrodošlice obratio se novoizabrani predsjednik Lepić, te predložio Dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Finansijske izvještaje elaborirao je certificirani knjigovođa, koji inače vodi knjigovodstvo Saveza Esad Bečić i tom prilikom na opće zadovoljstvo prisutnih odrekao se potraživanja od Saveza, koja ima na osnovu rada za Savez.

Iz Izvještaja se da vidjeti da sredstva kojima je raspolagao Savez u izvještajnom periodu su jako skromna i nisu ostavljala mogućnost značajnijeg djelovanja, ali i pored toga Savez je uspješno poslovao i izvršavao svoje aktivnosti.

U cilju utvrđivanja zvaničnog broja sportskih klubova koji djeluju na području grada Visoko, usvojen je Zaključak da svi klubovi koji imaju urednu registraciju, ID broj i ostale validne dokumente, iste trebaju dostavit u prostorije SS najkasnije do 31.12.2019. godine kako bi stekli pravo kandidovanja svojih takmičara za izbor najboljih u sportu. Između ostalog potvrđen i prihvaćen je Zaključak Skupštine da svi klubovi – članice SS u narednom periodu imaju obavezu plaćanja članarine u iznosu od 60,00 KM godišnje.

Bilo je još određenih prijedloga i sugestija o kojima će UO voditi računa u narednom periodu rada.

S.G.