Od utorka počinje “Dječija sedmica” u Zavičajnom muzeju

Sa posebnim zadovoljstvom želimo najaviti ⭐️”Dječiju sedmicu” ⭐️u muzeju, a u suradnji sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, Dječijom igraonicom “Sumejja” te predškolskom ustanovom “Behar” iz Lješeva.

“Dječija sedmica” u muzeju će se zasnivati na organizovanju višednevnih radionica edukativno-kreativnog karaktera. Svrha organizovanja ovakvih manifestacija, a posebno u muzeju upravo je odnos javnih ustanova sa djecom i njihovim pravima. Poruka koju želimo poslati jeste da se dječija prava moraju i trebaju poštovati svaki dan.

Garanciju dječijim pravima dala je Evropska konvencija o pravima djeteta. Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument usvojen na generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 1989. godine.

“Sretan ćeš biti svijete kad usrećiš dijete”.

 

Zavičajni muzej Visoko/ViPromo