Od ovog mjeseca povećane penzije za građane koji su primali minimalne

Premijer FBIH objavio je da će penizoneri u FBIH koji primaju minimalnu penziju povećanu penziju početi primati već od ovog mjeseca.

“Građani koji primaju minimalnu penziju će povećanu penziju početi primati već od ovog mjeseca.

Kada sam preuzeo funkciju premijera zatekao sam opustošen penzioni fond sa skoro 230 miliona KM duga.

Penzije su kasnile, a jaz između najnižih i najviših penzija bio je ogroman.

Danas PIO nije u deficitu, a penzije su redovne i nastavit će da rastu.

Moje obećanje vama građanima je da se u mračno doba bivše Vlade više nikada nećemo vratiti”, objavio je premijer Novalić.

(Vijesti.ba)